İşe başlatmama tazminatında vergi yok

İş Kanunu uyarınca, toplam çalışan sayısı 30’dan fazla olan işyerlerinde işverence işten çıkartılan işçiler, iş güvencesi hükümlerinden yararlanarak işe iade davası açabiliyorlar. Kanuna…

Posted On